Case study – Redesign webu Vzdělávací centrum Svět

Digitální transformace pro Vzdělávací centrum Svět

Vzdělávací centrum Svět, které poskytuje široké spektrum kurzů a vzdělávacích programů pro všechny věkové skupiny, nedávno prošlo komplexní digitální transformací. Cílem bylo vytvořit nové webové stránky, optimalizovat obsah pro vyhledávače (SEO) a zvýšit angažovanost ve Facebookové skupině. Tato případová studie popisuje procesy a dosažené výsledky těchto činností.

Výzvy a cíle projektu

Před zahájením projektu se centrum potýkalo s řadou výzev spojených s nedostatečnou online přítomností a zastaralými webovými stránkami, které nebyly přívětivé pro mobilní uživatele a špatně se zobrazovaly na mobilních zařízeních.

Nové responzivní webové stránky

Vytvoření responzivního webdesignu
pro zlepšení přístupnosti na všech zařízeních.

Optimalizace obsahu webu

SEO optimalizace zaměřená na klíčová slova spojená s kurzy angličtiny a němčiny pro dosažení lepších pozic ve vyhledávání.

Správa Facebookové skupiny

Zvýšení celkové uživatelské angažovanosti a usnadnění přístupu k informacím o nabízených kurzech a aktivitách.

Plánovací fáze a strategický vývoj

Projekt byl zahájen sérií strategických setkání s vedením vzdělávacího centra, kde jsme společně definovali cíle a očekávání od nových webových stránek. Během těchto setkání jsme:

  • Podrobně prozkoumali a analyzovali potřeby a přání centra.
  • Vydefinovali klíčová slova a cílové skupiny, které centrum plánuje oslovit.
  • Vytvořili plán pro strukturu a obsah webu, který by nejlépe vyhovoval potřebám uživatelů a zároveň podporoval SEO cíle.

Proces tvorby webových stránek

Po důkladném plánování jsme přistoupili k vytvoření webových stránek, které zahrnovaly:

  • Moderní a uživatelsky přívětivý design, optimalizovaný pro různé typy zařízení.
  • Přehledné a logicky strukturované menu, usnadňující navigaci a zlepšující uživatelskou zkušenost.
  • Tvorbu obsahu, který byl pečlivě připraven tak, aby odpovídal vydefinovaným klíčovým slovům a zlepšoval SEO.

Tvorba textů pro statické stránky

Kvalitní obsah je klíčovým prvkem úspěšné SEO strategie a uživatelské zkušenosti. Proto byla tvorba textů pro nový web prováděna s vysokou pečlivostí. Tento proces zahrnoval texty na těchto stránkách:

Úvodní stránka: Přivítání návštěvníků, stručný přehled nabízených služeb a kurzů, a informace o poslání a vizi centra. Texty zde byly navrženy tak, aby upoutaly pozornost návštěvníků a motivovaly je k dalšímu prozkoumání webu.

Náš tým: Představení všech členů týmu, včetně jejich odborností a zkušeností. Každý člen týmu měl svůj vlastní profil s fotografií a popisem, který zdůrazňoval jejich přínos pro centrum a jeho studenty.

Kroužky pro děti: Detailní popis nabízených kroužků, včetně jejich zaměření, věkových kategorií, časového rozvrhu a cílů. Texty byly navrženy tak, aby byly srozumitelné pro rodiče a zároveň atraktivní pro děti.

Představení učitelů v jazykových kurzech: Detailní profily učitelů jazykových kurzů, zahrnující jejich vzdělání, zkušenosti, metodiku výuky a osobní přístup ke studentům. Tyto texty měly za cíl vybudovat důvěru a zvýšit zájem o kurzy.

Bannery a CTA (Call to Action): Vytvoření atraktivních bannerů a jasně formulovaných výzev k akci na různých místech webu. Tyto prvky byly strategicky umístěny tak, aby motivovaly návštěvníky k registraci na kurzy, návštěvě přednášek nebo kontaktování centra pro více informací.

SEO optimalizace

Současně s vývojem webu probíhala SEO optimalizace, která zahrnovala:

  • Detailní analýzu klíčových slov souvisejících s jazykovými kurzy, která umožnila zacílit na specifické vyhledávací dotazy.
  • Optimalizaci meta tagů, popisů a obsahu stránek.
  • Monitoring a úpravy textů na stránkách, což vedlo k dosažení prvních pozic ve vyhledávání v našem městě pro vybraná klíčová slova.

Závěr

Projekt digitální transformace pro Vzdělávací centrum Svět přinesl významné přínosy.

Nové webové stránky jsou nyní plně responzivní a dobře čitelné na mobilních zařízeních, což usnadňuje přístup uživatelům bez ohledu na to, jaké zařízení používají. Další významnou inovací je integrace online přihlášek, které mohou rodiče dětí nebo účastníci kurzů rovnou vyplňovat, čímž se šetří čas a usnadňuje práce asistence centra. V oblasti SEO dosáhlo centrum výrazných úspěchů, když se umístilo na prvních pozicích ve vyhledávačích pro relevantní klíčová slova v daném městě.

Tyto výsledky ukazují, jak důležitá je komunikace na začátku projektu. Otevřená a jasná diskuse umožňuje všem pochopit cíle a očekávání. Průběžná zpětná vazba je nezbytná, protože umožňuje reagovat na potřeby a připomínky, čímž se zajistí, že projekt směřuje správným směrem. Pečlivé stanovení cílů a jejich důsledné dodržování pak vede k úspěchu.

Hodnocení spolupráce

Jak hodnotí spolupráci zadavatelé projektu webové stránky pro VCS.

Martina Poláková

I vaše stránky mohou být čitelné na mobilu

Pokud i vy chcete zvýšit svou online viditelnost a zlepšit uživatelskou zkušenost na vašich webových stránkách,
kontaktujte mě ještě dnes a zjistěte, jak vám mohu pomoci dosáhnout vašich cílů!