SEO optimalizace – řešit svépomocí nebo s odborníkem?

Kategorie


Tags


Social Links


V tomto článku se zaměříme na rozhodovací proces, který mají majitelé firem před sebou, když se zabývají otázkou, zda provádět SEO optimalizace sami nebo se obrátit na profesionální odborníky. Podíváme se na výhody a nevýhody obou přístupů a poskytneme užitečné rady a doporučení pro ty, kteří váhají, jak postupovat.

Co je SEO optimalizace- Search Engine Optimization?

SEO představuje klíčový nástroj pro zlepšení viditelnosti webových stránek ve výsledcích vyhledávání na internetu. Jednoduše řečeno, SEO je proces optimalizace obsahu, struktury a dalších prvků vašich webových stránek tak, aby jim vyhledávače lépe rozuměly a upřednostnily je ve výsledcích vyhledávání pro relevantní dotazy uživatelů.

Co je ovšem klíčovou a opomenutou stránkou, že často tvůrci obsahu a SEO odborníci upřednostňují roboty před uživatelem stránek. A k jejich vlastní škodě, protože algoritmy jsou dnes již nastavené tak, aby upřednostňovaly stránky, které mají vysokou uživatelský přínos. Tedy líbí se lidem, lidé na nich najdou co potřebují, a nejen dříve používané změti klíčových slov. Vždyť k čemu je vám článek o ničem, plný blábolů, díky kterému vám zákazník uteče, protože nenajde, co hledal. A je úplně jedno, že jste byli na první pozici na googlu.

SEO svépomocí nebo s konzultantem

Základní složky, nebo chcete-li oblasti, na které se zaměřujeme při řešení optimalizace stránek pro vyhledávače můžeme rozdělit na:

 • technické SEO,
 • strategické SEO
 • a obsahové SEO.

Podoborem je pak:

 • linkbuilding,
 • lokální SEO.

Jestli vám SEO připadá už teď složité, tak se nebojte, buď se opravdu obraťte na odborníka a nebo si počkejte a brzy pro vás připravím článek, „Jak na základy SEO, když na to nemám čas ani peníze?“

Proč je SEO důležité? Kolik do něj investovat? Co přinese časem?

Proč je SEO důležité?

V dnešní digitální době je internet zpravidla prvním místem, kam lidé obrátí, když hledají produkty, služby nebo informace. Aby vaše podnikání bylo úspěšné online, je nezbytné, aby bylo snadno nalezeno právě těmi lidmi, kteří hledají právě to, co nabízíte. Bez efektivního SEO mohou být vaše webové stránky pohřbeny na pozicích, které uživatelé zřídka procházejí, což vede k nižší návštěvnosti a potenciálně nižšímu zisku.

SEO není jednorázový úkol, ale spíše kontinuální úsilí, které vyžaduje pravidelnou revizi a optimalizaci. Algoritmy vyhledávačů se neustále vyvíjejí, stejně jako chování a preference uživatelů, což znamená, že strategie SEO musí být dynamické a přizpůsobivé.

Kolik do SEO optimalizace investovat času, peněz, energie?

Otázka, kolik času, peněz a energie by měl majitel firmy investovat do SEO optimalizace, nemá jednoznačnou odpověď.
Rozhodnutí ovlivňuje mnoho faktorů, např. velikost:

 • podniku,
 • konkurenčního prostředí,
 • cílového trhu
 • a dostupných zdrojů.

Když jde o čas, je důležité najít rovnováhu mezi investicí do SEO a řízením samotného podnikání. Provádění SEO může být časově náročné, zejména pokud se majitel firmy rozhodne provádět jej sám. Je důležité stanovit reálné očekávání ohledně toho, kolik času může být věnováno SEO, a případně zvážit, zda je vhodné delegovat některé úkoly na vnitřní nebo externí zdroje.

Pokud jde o finanční investice, ceny za profesionální SEO služby se mohou lišit v závislosti na rozsahu práce, zkušenostech poskytovatele služeb a regionálních tržních podmínkách. Je důležité stanovit rozpočet a zvážit návratnost investice (ROI). Investice do SEO by měla být vnímána jako dlouhodobý proces, který může přinést trvalé výhody, jako je zvýšená návštěvnost, konverze a zisk.

Co se týče energie, je důležité mít na paměti, že SEO je kontinuální úsilí, nikoli jednorázová akce. Je zapotřebí nejen vynaložit úsilí na implementaci SEO strategie, ale také sledovat výsledky, provádět analýzy a přizpůsobovat strategii podle potřeb a změn v online prostředí. Energii je tedy nutné věnovat nejen k samotné optimalizaci, ale i k udržení a neustálému zdokonalování SEO strategie.

Celkově je důležité, aby majitelé firem přistupovali k SEO s realistickými očekáváními a plánem, který je odpovídající jejich cílům, dostupným zdrojům a konkurenčnímu prostředí. Bez ohledu na to, zda se rozhodnou pro „Udělej si sám“ přístup, profesionální služby nebo kombinaci obou, je klíčové pravidelně hodnotit výsledky a přizpůsobovat strategii podle potřeb a změn v online prostředí.

Výhody a nevýhody řešení SEO svépomocí (DIY SEO, do-it-yourself) vs. profesionální SEO služby

Při rozhodování, zda se pustit do SEO sami nebo investovat do profesionálních služeb, je důležité zvážit řadu faktorů. Začněme s DIY SEO, což je často první volbou pro majitele firem, kteří chtějí ušetřit peníze a získat kontrolu nad procesem.

SEO optimalizace svépomocí (DIY SEO)

Výhody SEO optimalizace svépomocí:

Nižší náklady:
Jednou z největších výhod DIY SEO je nižší nákladová zátěž. Mnoho nástrojů a zdrojů pro výzkum klíčových slov, analýzu konkurence a sledování výkonu je dostupných zdarma nebo za přijatelné ceny.
Kontrola a flexibilita:
Provádění SEO ve vlastní režii dává majitelům firem kontrolu nad každým krokem procesu. Mohou okamžitě reagovat na změny a upravovat strategii podle aktuálních potřeb a cílů.
Učení a rozvoj dovedností:
Zapojení se do SEO sami může být pro majitele firem příležitostí k naučení se nových dovedností a pochopení fungování online marketingu. Tyto znalosti mohou být cenné i pro budoucí strategie a rozhodování.

Nevýhody SEO optimalizace svépomocí:

Časově náročné:
Provádění SEO vyžaduje čas a úsilí. Majitelé firem se často ocitají v dilematu mezi správou svého podnikání a investicí času do SEO.
Omezené znalosti a zkušenosti:
I když je možné získat znalosti z online zdrojů a průvodců, úplné pochopení složitých aspektů SEO může trvat dlouho a vyžadovat praxi.
Riziko chyb:
Bez odpovídajících znalostí a zkušeností mají majitelé firem tendenci dělat chyby, které mohou mít negativní dopad na výsledky SEO a dlouhodobě na výkonnost jejich webových stránek.


Přístup SEO optimalizace řešené pouze ze strany konzultanta

Pokud se rozhodnete pro přístup pouze s konzultantem, svěřujete SEO optimalizaci svých webových stránek do rukou odborníka nebo konzultační agentury. Tento přístup vám umožňuje využít znalostí a zkušeností odborníků, kteří mají hlubší porozumění fungování vyhledávačů a technik optimalizace. Konzultant vám poskytne strategické rady, provede analýzu vašich stránek a navrhne konkrétní kroky pro zlepšení viditelnosti ve výsledcích vyhledávání. Tento přístup obvykle vyžaduje vyšší investici, ale může poskytnout profesionální dohled a rychlejší výsledky, aniž byste museli vynakládat čas a úsilí na vlastní výzkum a implementaci SEO strategie.

Při zvažování použití pouze konzultanta pro SEO optimalizaci je důležité si dát pozor na několik klíčových bodů:

Kvalifikace a zkušenosti SEO konzultanta:
Ujistěte se, že vybraný konzultant má dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti SEO. Zkontrolujte jeho portfolio, reference a předchozí úspěchy.

 1. Transparentnost a komunikace:
  Je klíčové, aby konzultant jednoznačně komunikoval své postupy, plány a očekávané výsledky. Měl by vás pravidelně informovat o průběhu SEO optimalizace a poskytovat pravidelné aktualizace.
 2. Etika a dodržování pravidel vyhledávačů:
  Ujistěte se, že konzultant dodržuje etické praktiky SEO a nepoužívá neetické metody, které by mohly vést k penalizaci vašich webových stránek ze strany vyhledávačů.
 3. Zájem o vaše podnikání:
  Konzultant by měl mít zájem porozumět vašemu podnikání, cílovému trhu a cílům. Měl by navrhnout SEO strategii, která je přizpůsobená vašim potřebám a cílům.
 4. Měření výkonu a analýza dat:
  Konzultant by měl pravidelně měřit výkon SEO strategie a provádět analýzy dat, aby identifikoval úspěchy a případné oblasti pro zdokonalení. Měl by být schopen poskytnout průkazné údaje o výsledcích své práce.
 5. Smlouva a podmínky spolupráce:
  Před zahájením spolupráce si pečlivě přečtěte smlouvu a podmínky spolupráce s konzultantem. Ujistěte se, že jsou jasné a jasné a že vyhovují vašim potřebám a očekáváním.

Kombinace SEO optimalizace svépomocí a SEO konzultanta:

Pro některé majitele firem může být ideální volbou kombinace DIY SEO a konzultanta nebo agentury specializující se na SEO. Tato strategie kombinuje výhody obou přístupů a může poskytnout optimální výsledky, zejména pro ty, kteří mají omezené časové zdroje nebo omezené znalosti v oblasti SEO.

Výhody SEO optimalizace svépomocí a SEO konzultanta:

Maximalizace efektivity:
Spojením síly interního úsilí majitelů firem s odbornými znalostmi a zkušenostmi konzultanta může být dosaženo maximální efektivity SEO strategie.

Záruka profesionálního dohledu:
Konzultant či agentura může poskytnout odborný dohled a kontrolu nad SEO strategií, což může pomoci minimalizovat riziko chyb a zajistit optimální výsledky.

Flexibilita a individualizovaný přístup
Konzultant může navrhnout a provést strategii SEO přímo na míru potřebám a cílům daného podnikání, což umožňuje flexibilitu a individualizaci přístupu.

  Nevýhody SEO optimalizace svépomocí a SEO konzultanta:

  Zvýšené náklady:
  Kombinace DIY SEO a konzultanta může být finančně náročnější než pouhé provádění SEO sami. Přestože to může být investice s vysokým výnosem, někteří majitelé firem mohou považovat tyto náklady za překážku.

  Nutnost efektivní spolupráce:
  Úspěch této kombinované strategie vyžaduje efektivní spolupráci mezi majiteli firem a konzultantem. Pokud nedochází k efektivní komunikaci nebo spolupráci, může to vést ke snížení účinnosti SEO strategie.

  Pro majitele firem, kteří hledají optimální rovnováhu mezi kontrolou, efektivitou a odborným dohledem, může být kombinace DIY SEO a konzultanta nebo agentury skvělou volbou. Přináší to možnost využití interních zdrojů a zároveň zajišťuje odborný dohled a znalosti potřebné k dosažení úspěšného výsledku.